Contact

Dr inż. arch. Marcin Spyra
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
E-mail: m.spyra@po.opole.pl
Tel: +48 77 449 8604